لوگو

سیگما متخصص ارائه راهکارهای نوین فناوری اطلاعات

سیگما متخصص ارائه راهکارهای نوین فناوری اطلاعات

AR

1397/2/10 دوشنبه
برای مشاهده واقعیت افزوده بر روی لینک زیر کلیک کنید. پس از کلیک صفحه موردنظر از شما اجازه دسترسی به دوربین را می خواهد، بنابرابن بر روی گزینه allow کلیک کنید. پس از دسترسی دادن به دوربین دوربین تلفن همراه خود را بر روی تصویر زیر بگیرید تا آبجکت برای شما نمایش داده شود.
برای مشاهده واقعیت افزوده بر روی لینک زیر کلیک کنید.
پس از کلیک صفحه موردنظر از شما اجازه دسترسی به دوربین را می خواهد، بنابرابن بر روی گزینه allow کلیک کنید.
پس از دسترسی دادن به دوربین دوربین تلفن همراه خود را بر روی تصویر زیر بگیرید تا آبجکت برای شما نمایش داده شود.